HTTP verwijzing status code moet een verwijzing code zijn, 3xx.